Tên công ty: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOP-PHAR

Tên chủ sở hữu: Nguyễn Văn Ninh

Địa chỉ: Xóm Đông, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0889862286

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0109776947

Nơi cấp: Do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội